AED elektroden zijn zogenaamde “plakkers of pads” die u op de borst van de patiënt plaatst. De elektroden analyseren het hartritme en stelt vast of er nog een hartslag aanwezig is. Vervolgens bepaalt de AED of het hartritme, middels een schok, weer herstelt moet worden. Als dit niet het geval is dan volgt het advies om door te gaan met de borstcompressies.