Subsidieregeling AED

Subsidieregeling AED; wat houdt het precies in en kan u gratis een AED krijgen? U kan subsidie bij uw gemeente aanvragen als u een AED koopt en deze in de zogenaamde ”witte vlek valt. Er zijn twee verschillende soorten subsidies. De eenmalige en de structurele subsidie. Voor de eenmalige subsidie ontvangt u € 1500 voor de aanschaf van de AED of het AED pakket. De structurele subsidie is € 75 per jaar en is voor het onderhoud van de AED.

Voorwaarden eenmalige subsidieregeling AEDAED dekking in Nederland

Voor aanschaf van een AED en buitenkast in een ‘witte vlek’ zoals genoemd in het gemeentelijk AED-beleid, komt de aanvrager in aanmerking voor een eenmalige subsidie van € 1000. Controleer direct of u in aanmerking komt voor AED subsidie.

De subsidie onder de volgende voorwaarden toegekend

 • De AED en de reanimatie-hulpverleners zijn aangemeld bij HartslagNu.
 • AED wordt conform voorschrift tijdig voorzien van nieuwe elektroden en batterijen.

Voorwaarden subsidie op AED kast voor buiten

Schaft u een AED buitenkast aan dan komt de aanvrager in aanmerking voor een eenmalige subsidie van € 500

 • Een nu binnen hangende AED buiten geplaatst op een openbaar toegankelijke plek die 24/7 bereikbaar is.
 • Binnen een straal van 750 meter is buiten geen andere AED beschikbaar op een openbare plek.

Structurele subsidieregeling AED

De structurele subsidieregeling voor de AED is voor het periodieke onderhoud en het gebruiksklaar houden van de AED. De aanvrager komt jaarlijks in aanmerking voor een subsidie van € 75. Naast de structurele subsidie regeling voor het onderhoud van de AED is er ook nog een tegemoetkoming in de trainingskosten. Dit is speciaal voor het stimuleren van deelname aan AED trainingen / cursussen voor reanimatie hulpverleners hiervoor kan u een bedrag van € 5 per deelnemer ontvangen.

Voorwaarden voor subsidie AED training

 • Het initiatief tot het doen volgen van de training / cursus berust bij de aanvrager.
 • De deelnemers zijn aangemeld bij HartslagNu.
 • De training / cursus is gevolgd bij een erkende NRR-instructeur

Aanvraag procedure subsidieregeling lokale overheid

 • De aanvraag wordt ingediend door het bestuur van een rechtspersoonlijkheid bezittend dorps- of wijkbelang.
 • Voor de aanvraag maakt de aanvrager gebruik van het aanvraagformulier subsidie AED.
 • Aanvraag voor incidentele subsidie kan worden ingediend tot 6 weken voordat de AED of buitenkast wordt geplaatst.
 • Een aanvraag voor structurele subsidie wordt achteraf ingediend, en wel binnen 6 weken nadat het onderhoud is uitgevoerd resp. de training of cursus is gevolgd.
 • Aanvragen voor subsidie worden behandeld op volgorde van binnenkomst van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, inclusief benodigde bijlagen.

Beschikbaar budget van lokale overheid voor eenmalige subsidie AED

 • Het beschikbare budget van € 16.000 voor aanschaf AED’s
 • Er is een budget van € 12.500 voor aanschaf buitenkasten
 • Het jaarlijks beschikbare budget voor de structurele subsidie is € 9.935

Geschikte AED buurtpakketten

Er zijn verschillende AED buurtpakketten samengesteld die speciaal zijn afgestemd op bovenstaande subsidieregeling. Heeft u vragen bij kopen van een AED of AED pakket? Of wilt u weten of uw buurt in een ”witte vlek” valt? Neem contact met ons op en wij helpen u met de aanvraag.