AED cursus tijdens Covid-19 pandemie

De richtlijnen omtrent een AED cursus zijn weer verder aangescherpt. Om toch voldoende AED bedieners beschikbaar te houden is het van cruciaal belang dat personeel bij incidenten eerste hulp kan verlenen en kan handelen bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt bedrijven om letsel en schade te
beperken en zo de bedrijfscontinuïteit te borgen. Ook voldoen ze daarmee aan de wet en aan eisen van verzekeraars.

Scholing burgerhulpverleners

Burgerhulpverleners en willekeurige omstanders vervullen een belangrijke en soms levensreddende rol bij incidenten. BHV-, EHBO- en reanimatiecursussen zijn dan ook noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties. Deze groep wordt nu steeds belangrijker aangezien er een steeds meer mensen vanuit huis werken of verplicht thuis zitten. Daarom is het van belang dat deze groep mensen voldoende met een AED trainer kan oefenen en er dus voldoende AED cursussen gegevens worden.

Eisen die gesteld worden aan EHBO, BHV en AED cursus

 • De tijdelijke reanimatierichtlijnen maken onderdeel uit van de lesinhoud, maar volgens de adviezen
  van de NRR moet ook de reguliere reanimatie, inclusief de beademing, worden geoefend.
 • Alle oefenpoppen moeten na gebruik door een cursist adequaat worden gereinigd. Dit geldt ook voor
  door de pop gedragen kleding. Bij reanimatiepoppen met een longzakje, moet het longzakje na elke
  cursist vervangen worden.
 • Eerste Hulp handelingen en het aanleggen van verbanden worden niet op elkaar geoefend of op een
  simulatieslachtoffer (Lotus), maar op speciaal daarvoor geschikte oefenpoppen, slachtofferpoppen,
  oefenledematen of eigen ledematen. Mensen uit één huishouden die samen deelnemen aan een cursus
  kunnen deze handelingen wel op elkaar oefenen.
 • De inzet van simulatieslachtoffers (Lotus) is met inachtneming van de 1.5 meter afstand wel mogelijk en
  waardevol voor het oefenen van uitvragen, beeldvorming, hulp op afstand en instructies voor zelfhulp.

Lockdown en lokale maatregelen voor annuleren AED cursus

Indien een stad, regio of anders gedefinieerd gebied door de autoriteiten nadere maatregelen worden aangekondigd die het organiseren van cursussen verbieden (bv. een lockdown) dient de cursusorganisator zich aan de afgekondigde maatregelen te houden en zo nodig de AED cursus te annuleren als niet aan de afgekondigde maatregelen kan worden voldaan.

Richtlijnen en regels omtrent alle veiligheidscursussen van NRR