Alles wat je moet weten over AED’s: van werking tot gebruik

Een AED, wat staat voor Automatische Externe Defibrillator, is een draagbaar en gebruiksvriendelijk apparaat dat wordt ingezet bij een hartstilstand. Het apparaat analyseert het hartritme en geeft indien nodig een elektrische schok om het ritme te herstellen. Dit kan levensreddend zijn en is een belangrijke stap in de keten van overleving. Het is daarom van groot belang dat er voldoende AED’s beschikbaar zijn op openbare plaatsen en dat mensen weten hoe ze deze moeten gebruiken. Op deze pagina vindt je meer informatie over de werking van AED’s, waar ze te vinden zijn en hoe je ze moet gebruiken.

Inhoudsopgave

Essentiële AED-informatie

AED’s zijn draagbare apparaten die levens redden bij hartstilstand. Ze zijn gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor iedereen. Door elektroden op het slachtoffer aan te brengen, analyseert de AED het hartritme en geeft indien nodig een elektrische schok. Het is cruciaal dat AED’s op openbare locaties beschikbaar zijn en dat mensen weten hoe ze te gebruiken in noodsituaties.

De werking van AED’s

AED’s analyseren automatisch het hartritme en geven indien nodig een schok. Dit proces wordt uitgevoerd met elektroden die op het slachtoffer worden geplaatst en met de AED verbonden zijn. Zodra de elektroden zijn aangesloten, bepaalt de AED of een schok noodzakelijk is en geeft vervolgens gesproken of visuele instructies.

Het belang van AED’s

AED’s zijn van vitaal belang bij het redden van levens tijdens een hartstilstand. Door snel een AED te gebruiken, kan het hartritme worden hersteld, voordat blijvende schade optreedt. AED’s zijn eenvoudig te bedienen. Het is essentieel dat er voldoende openbare AED’s beschikbaar zijn en dat mensen weten hoe ze werken en moeten gebruiken.

AED-gebruik: stapsgewijze handleiding

 1. Controleer veiligheid en bewustzijn: Zorg dat de omgeving veilig is voor jezelf, omstanders en het slachtoffer. Controleer of het slachtoffer bij bewustzijn is door te schudden aan de schouders en te vragen “Gaat het?”.
 2. Bel 112 en start reanimatie: Als het slachtoffer niet reageert en niet ademt of geen normale ademhaling heeft, bel dan direct 112 en start met reanimeren volgens de geldende richtlijnen.
 3. Haal de AED: Vraag een collega, omstander of buurtgenoot om de AED te halen of haal deze zelf indien mogelijk zonder de reanimatie te onderbreken.
 4. Schakel de AED in en volg de instructies: Schakel de AED in en volg de gesproken en/of visuele instructies. Plaats de elektroden op de ontblote borst van het slachtoffer zoals aangegeven op de afbeeldingen van de elektroden.
 5. Laat de AED analyseren en schok toedienen: Zorg dat niemand het slachtoffer aanraakt tijdens de analyse van het hartritme. Als de AED een schok adviseert, zorg ervoor dat niemand het slachtoffer aanraakt en dien de schok toe (druk op de schokknop bij een halfautomatische AED of wacht op de automatische schok bij een volautomatische AED). Ga na de schok direct door met reanimeren zoals aangegeven door de AED of de hulpdiensten.

AED’s op de werkvloer: waarom ze essentieel zijn

Als werkgever is het belangrijk een veilige omgeving te bieden voor werknemers en bezoekers. Een AED op de werkvloer kan levens redden bij hartstilstand. Snel handelen met een AED vergroot de overlevingskans aanzienlijk. Ontdek hier het belang van AED’s op de werkvloer en hoe ze te gebruiken in noodsituaties.

Snelle defibrillatie: cruciaal voor overleving

Bij een hartstilstand is het van groot belang om zo snel mogelijk te starten met reanimeren. Een AED herstelt het hartritme en verhoogt de overlevingskans hierdoor aanzienlijk. Om de overlevingskans met 70% toe te laten nemen, moet de AED binnen 6 minuten worden ingezet.

AED-gebruik bij noodgevallen op de werkvloer

Bij noodgevallen met een AED zijn snelle en duidelijke acties essentieel. Werknemers moeten weten waar de AED zich bevindt en hoe deze te gebruiken. Een AED wordt jaarlijks +/- 3500 keer ingezet op het werk of in de buurt van het werk.

Waarom een AED in de buurt levensreddend is

Een AED in de buurt vergroot de overlevingskans bij hartstilstand aanzienlijk. Snel handelen met een AED kan het verschil maken tussen leven en dood. Ontdek hier het belang van een buurt-AED en waarom deze onmisbaar is.

Buurt-AED: cruciaal voor snelle hulp

Bij hartstilstand telt elke minuut. Hoe sneller een AED wordt ingezet, hoe groter de kans op overleven. Een AED in de buurt zorgt voor snellere hulp en kan levens redden. Bovendien draagt het bij aan een veilig gevoel in de buurt, omdat bewoners weten dat er snel hulp beschikbaar is in geval van nood.

Samenwerking en bewustwording in de buurt

Een AED in de buurt bevordert de samenwerking en bewustwording onder bewoners. Door gezamenlijk een AED aan te schaffen en te onderhouden, ontstaat er een grotere betrokkenheid in de gemeenschap. Bovendien stimuleert het bewoners om reanimatiecursussen te volgen, wat bijdraagt aan de algehele veiligheid en het vermogen om snel en adequaat te handelen bij hartstilstand in de buurt.

De verschillende functies van een AED

In de basis werken alle AED’s hetzelfde. Dit komt door het voorgeprogrammeerde renanimatieprotocol, maar toch zijn er onderlinge verschillen. Denk daarom vooraf na over: Waar de AED geplaatst wordt, wie is de potentiële bediener is en op welke doelgroep u zich richt. Hierdoor kiest u altijd een AED die over de juiste functionaliteiten beschikt.

Voorbeeld AED functies

U wilt de AED binnen bij een bedrijf plaatsen met een internationaal karakter. Daarbij gaat u ervanuit dat de AED-bediener hoogstwaarschijnlijk onervaren is. Het advies is dan om  te kiezen voor een meertalige AED met reanimatie feedback. Komt u er niet uit of twijfelt u? Vraag ons om advies en/of een offerte op.

Er zijn twee soorten AED’s op de markt. De zogenaamde half- en volautomaten. Bij een halfautomaat geeft de AED-bediener een schok. Bij een volautomaat doet het apparaat zelf. Het grootste voordeel van een halfautomaat is dat de schok sneller wordt toegediend, waardoor de kans op blijvend letsel kleiner is.

Een AED met reanimatie feedback voorziet de bediener van advies voor zowel de frequentie als de diepte van borstcompressie. Terwijl AED’s zonder reanimatie feedback alleen de frequentie aangeven.

Een meertalige AED beschikt standaard over twee talen. U kan eenvoudig switchen van bijvoorbeeld Nederlands naar Engels. Ideaal voor een internationale omgeving.

Kinderreanimatie geldt voor kinderen tot 8 jaar of 25 kg. De meeste AED’s hebben aparte kinderelektroden. Er zijn ook een AED’s waar kinderreanimatie direct mogelijk is door het omzetten van een knop. Deze AED’s zijn zeer geschikt voor een kinderrijke omgeving.

Er zijn  AED’s die over een LCD scherm beschikken. Het grote voordeel is dat u naast auditieve ook visuele ondersteuning ontvangt. Dit kan helpen in zeer rumoerige omgevingen.

Een AED met wifi houdt u, middels een app op de hoogte. Het grootste voordeel is dat u op elke moment de status kan uitlezen. U heeft hiervoor niet naar de locatie. Stel u heeft meerdere AED’s in beheer? Dan bespaart u veel tijd op de periodieke controles. Gaat het om een enkel apparaat, dan is een wifi verbinding in de meeste gevallen niet nodig.

AED’s en wetgeving

Het installeren van een AED op de werkvloer is niet alleen medisch belangrijk, maar kan in de toekomst ook wettelijk verplicht worden. Er zijn voorstellen om AED-gebruik op de werkvloer te stimuleren en te reguleren. Lees hier meer over de eisen voor het plaatsen van een AED en het belang van een AED-certificaat.

Wettelijke vereisten voor AED-plaatsing

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers en bezoekers. Daarom zijn er wettelijke eisen, zoals de Arbowet. Opmerkelijk is dat AED’s nog niet zijn opgenomen en dus nog niet wettelijk verplicht zijn. De verwachting is dat dit zal veranderen vanwege het erkende belang van AED’s.

Het belang van AED-certificering

Het hebben van een AED op de werkvloer is belangrijk, maar werknemers moeten ook weten hoe ze deze moeten gebruiken. Een AED-certificaat draagt bij aan een hogere overlevingskans bij hartstilstand. Dit komt doordat de gecertificeerde persoon de AED correct kan gebruiken en over reanimatievaardigheden beschikt, wat resulteert in snellere en effectievere hulp bij noodgevallen.

Nieuwe ontwikkelingen in AED’s

De ontwikkelingen in de wereld van de AED staan niet stil. Fabrikanten blijven innoveren en verbeteren om de overlevingskansen bij een hartstilstand nog verder te vergroten. In deze paragrafen noemen we enkele nieuwe ontwikkelingen in de wereld van de AED.

AED’s met communicatiefunctie

Er zijn AED’s op de markt die kunnen communiceren met de meldkamer. Dit houdt in dat het apparaat real-time feedback kan geven over de reanimatie en de effectiviteit daarvan. Hierdoor kan de meldkamer snel inspelen op veranderingen in de situatie en de hulpverlening verder optimaliseren.

AED’s met kunstmatige intelligentie

Er zijn ook AED’s met kunstmatige intelligentie op de markt. Dit betekent dat het apparaat nog beter in staat is om het hartritme te analyseren en de juiste schok toe te dienen. Hierdoor kan de behandeling nog sneller en effectiever plaatsvinden.

AED’s met automatische medicatietoediening

Er wordt momenteel gewerkt aan AED’s die in staat zijn om automatisch de benodigde dosis medicatie toe te dienen. Dit kan bijdragen aan een nog beter herstel van het hartritme en de overlevingskansen van het slachtoffer verder vergroten.

Wie mag een AED bedienen?

Iedereen mag een defibrillator gebruiken, maar er zijn onderlinge verschillen. Om dit toe te lichten maken wij onderscheid in de drie verschillende hulpverleners. Namelijk de professionele-, de vrijwillige- en de ongetrainde hulpverlener. 

Professionele hulpverlener

Professionele hulpverleners zijn hulpverleners die geneeskundige zorg leveren. Er wordt op professionele basis getraind. Deze hulpverleners moeten regelmatig een slachtoffer reanimeren. De professionele hulpverlener kan met alle AED’s overweg.

Vrijwillige hulpverlener

De vrijwillige hulpverlener traint 1 a 2 keer per jaar. De kans op inzet is normaal. De vrijwillige hulpverlener wordt ingezet in de buurt, op het werk en bij evenementen. Zij zijn ondersteunend aan de professionele hulpverlener. Doordat de vrijwillige hulpverlener bekent is met een AED adviseren wij een halfautomaat. Bijvoorbeeld de Defibtech Lifeline, Philips HS1 of de Lifepak CR2.

Ongetrainde hulpverlener

De ongetrainde hulpverlener is iedereen die geen training heeft gevolgd. Bijvoorbeeld een omstander of buurtbewoner. De kans op inzet is klein, maar de doelgroep is het grootst. De ongetrainde hulpverlener heeft maximale ondersteuning nodig. Daarom adviseren wij te kiezen voor een Defibrillator met reanimatie feedback. Zoals de; Zoll Plus, Zoll 3 Heartsine 500P of de Cardiac Science G5.

Hoe wordt de kwaliteit van een AED gewaarborgd?

Alle AED’s op de Europese markt beschikken over het CE keurmerk. Er zijn ook AED merken die ook over het FDA keurmerk beschikken. Aan het FDA keurmerk worden zeer strenge eisen gesteld. Hierdoor is de kwaliteit gegarandeerd. AEDmaster adviseert altijd een AED met een FDA keurmerk te kopen. Dan weet u zeker dat het apparaat werkt. U de komende 10 jaar voorzien bent en geen extra kosten hoeft te maken.

Elektroden

Een Defibrillator heeft twee elektroden. U plaatst deze elektroden, bij een volwassene, op de borstkas van het slachtoffer. Bij kinderen plaatst u één elektrode op de borstkas en de andere op de achterzijde van het lichaam. 

De functie van elektroden

De functie van de elektroden is het analyseren van het hartritme en het overbrengen van de schok. Blijkt er onvoldoende hartactiviteit te zijn dan wordt er, door de twee elektroden, een schok toegediend.  Met als doel om het hart weer, volgens het normale ritme, te laten kloppen.

Verschillende elektroden

Sommige AED’s hebben zogenaamde universele elektroden. Deze elektroden zijn zowel geschikt voor kinderen als volwassenen. Het grootste voordeel hiervan is dat u maar een setje elektroden nodig heeft. De Zoll 3, Philips Heartstart FRX en de Lifepak CR2 beschikken hierover.

AED binnen of buiten plaatsen?

Er zijn geen wettelijke vereisten over de locatie van een AED. Wel heeft de hartstichting richtlijnen opgesteld. AEDmaster adviseert deze richtlijnen te volgen

AED binnen plaatsen

Plaats deze op een centrale plaats. Bijvoorbeeld bij de ingang, de receptie, een BHV verzamelpunt of in de kantine. Plaats de AED ter bescherming in een binnenkast en gebruik een pictogram. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid.

AED buiten plaatsen

Houdt rekening met de weersomstandigheden als u de AED buiten plaatst. Gebruik hiervoor een buitenkast. Een buitenkast beschikt over een thermostaat en ventilator beschikt. Dit zorgt voor voldoende bescherming. Is uw AED onbewaakt? Gebruik dan een kast met pincode.

AED locatie binnen en buiten

Verschil tussen een half- en volautomatische AED

De verschillen tussen een half- en volautomaat zijn minimaal. De halfautomatische AED beschikt over een knop, terwijl de volautomaat dit niet heeft. 

Volautomaat 

De volautomatische Defibrillator geeft, na het doorlopen van het protocol, zelfstandig de schok. Dit apparaat is geschikt voor de onervaren bediener. U plaatst deze op plaatsen waar geen BHV-er aanwezig is. Bijvoorbeeld; stations, markten, buurten en winkelcentra.

Halfautomaat

Bij de halfautomaat drukt de AED-bediener op de knop. Het grote voordeel t.o.v. een volautomaat is dat u sneller er schok kan toedienen. Aangezien elke minuut telt is dit essentieel bij het vergroten van de overlevingskans. Oefen jaarlijks en wees voorbereid. 

Verschil half en volautomatische AED

De schoksterkte van een AED

De eerste AED’s waren allemaal van een monofasisch type, die een schok met hoge energie gaven, tot 360 tot 400 joule, afhankelijk van het model. Dit veroorzaakte meer hartletsel en in sommige gevallen tweede- en derdegraads brandwonden rond de shockpad-plaatsen. 

Bifasische algoritmen

AED’s (vervaardigd na eind 2003) gebruiken bifasische algoritmen die twee opeenvolgende schokken met een lagere energie van 120–200 joule geven. Elke schok beweegt in een tegengestelde polariteit tussen de pads. 

Stapsgewijze energielevering

Bij de stapsgewijze benadering van de energielevering worden stapsgewijs hogere schokken toegediend. Er wordt gestart met 120 joule en dit loopt in 4 stappen op naar 360 joule. Deze golfvorm is tijdens klinische tests effectiever gebleken, biedt minder complicaties en kent een kortere hersteltijd

AED feiten

Er wordt veel gezegd en geschreven, maar wat is nu precies waar? Daarom alle AED feiten onder elkaar. Zodat u weet wat het belang van een Defibrillator is. 

 • De Defibrillator is het enige apparaat ter wereld dat het hartritme kan herstellen.
 • Jaarlijks krijgen 16.000 mensen een hartstilstand.
 • Met een AED in de buurt stijgt de overlevingskans van 10% naar 50-75%. 
 • Ventrikelfibrillatie is de meest voorkomende oorzaak van een hartstilstand. 
 • Een ambulance heeft +/- 12 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen. 
 • Met elke minuut die verstrijkt neemt de overlevingskans met 10% af.
 • Het aantal burgerhulpverleners is in 2023 met 30% afgenomen.
 • Burgerhulpverleners worden gemiddeld 3.000 keer per dag opgeroepen.
 • Ruim 25% van de slachtoffers wordt gered door een buurtgenoot.
 • Ruim 70 – 80% van de hartaanvallen vindt thuis plaats.
 • Op maandagmorgen en zaterdag vinden de meeste hartaanvallen plaats.
 • Casino’s en sportvelden kennen een verhoogd risico.

AED feiten in cijfers

Defibrillator bestaat sinds1932
Aantal AED’s in Nederland27.000
Overlevingskans bij hartstilstand23%
Aantal reanimaties per jaar8.000
Aanschafprijs AED€900 – € 2.200
Onderhoudskosten per jaar€85 – € 225
Subisidie AEDmax 1500
Aantal geregistreerde AED’s23.500
Aantal burgerhulpverleners160.000
Aantal FDA gecertificeerde AED’s9
De AED merken met het FDA keurmerk zijn: Defibtech, Zoll, Philips, Heartsine, Cardiac Science en Physio Control.

Wat mag u van ons verwachten?

AEDmaster staat voor het hartveiliger maken van Nederland. Door onze jarenlange ervaring in de veiligheidsbranche, weten wij als geen ander wat belangrijk is. Het belangrijkste bent u! U bent degene die misschien uw buurman, een collega of familielid kan redden bij een hartstilstand. De enige manier om u echt te helpen is door 100% onafhankelijk te zijn. Althans dat vinden wij.

Alle feiten op een rij:

4,5
beoordeling
4.5 van 5 sterren (op basis van 96 reviews)
Uitstekend61%
Heel goed32%
Gemiddeld5%
Matig2%
Slecht0%