AED functie, betekenis, werking en koopadvies.

Wat is een AED en wat is de functie, betekenis en werking? Wat is het het verschil tussen een AED en Defibrillator? Dit zijn slechts enkele vragen waarop u antwoordt krijgt. Deze antwoorden helpen u bij de uiteindelijke AED keuze. Wel zo gemakkelijk. Direct een AED kopen kan natuurlijk ook. Heeft u liever persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

1.975,00 Incl. BTW
2.000,00 Incl. BTW
1.925,00 Incl. BTW
2.200,00 Incl. BTW
+ Kind
1.900,00 Incl. BTW
1.245,00 Incl. BTW
+ Kind
2.500,00 Incl. BTW
1.375,00 Incl. BTW
2.850,00 Incl. BTW
+ Kind
2.090,00 Incl. BTW
1.250,00 Incl. BTW
+ Kind
2.395,00 Incl. BTW
1.625,00 Incl. BTW
1.300,00 Incl. BTW
1.705,00 Incl. BTW
Aanbieding!
1.650,00 Incl. BTW
2.225,00 Incl. BTW
1.680,00 Incl. BTW
+ Kind
1.900,00 Incl. BTW
+ Kind
1.650,00 Incl. BTW
1.400,00 Incl. BTW
1.225,00 Incl. BTW
+ Kind
1.990,00 Incl. BTW
+ Kind
2.295,00 Incl. BTW
+ Kind
2.250,00 Incl. BTW
1.850,00 Incl. BTW
+ Kind
1.850,00 Incl. BTW
+ Kind
2.200,00 Incl. BTW
1.650,00 Incl. BTW
1.375,00 Incl. BTW
1.825,00 Incl. BTW
Kind
1.800,00 Incl. BTW
1.705,00 Incl. BTW
+ Kind
1.825,00 Incl. BTW
1.650,00 Incl. BTW
1.900,00 Incl. BTW
1.645,00 Incl. BTW
2.250,00 Incl. BTW
Kind
1.425,00 Incl. BTW
1.230,00 Incl. BTW
1.300,00 Incl. BTW
1.375,00 Incl. BTW
1.375,00 Incl. BTW
+ pakket

Inhoudsopgave AED

AED afkorting uitgelegd

Wat is de afkorting; AED? AED staat voor automatische externe defibrillator. Welke benamingen worden er nog meer gebruikt? Er worden verschillende benamingen gebruikt. Zoals defibrillator, externe defibrillator en automatische externe defibrillator. Hieronder per letter een simpele omschrijving.

De A van AED staat voor: automatisch

De A staat voor automatisch. Automatisch wil zeggen dat het apparaat zelf vaststelt of het slachtoffer een hartstilstand heeft. Bij een hartstilstand bepaalt de AED de sterkte van de schok. Alvorens die aan het slachtoffer wordt toegediend.

De E van AED staat voor: extern

De E staat voor extern. Dat wil zeggen dat het apparaat buiten het lichaam wordt gedragen. Een AED kan op een willekeurig slachtoffer kan worden ingezet. Daarom is het zo belangrijk dat het apparaat automatisch de sterkte van de schok bepaalt.

De D van AED staat voor: defibrillator

De D staat voor defibrillator. Een defibrillator is een apparaat dat met een elektrische schok, het normale ritme hersteld wordt. Met als doel om het hart weer te laten kloppen. Dus door het hart te resetten wordt het hartritme weer normaal.

Verschil tussen vol- en halfautomatische AED

Er zijn verschillende AED’s op de markt. Een specialist maakt gebruik van de kennis over het hart en dus heeft zo’n apparaat meer mogelijkheden. Voor de minder ervaren gebruiker is er de keuze uit een half- of volautomaat.

VolautomaatZoll Plus, Defibtech Lifeline, Caridac Science, Physio Control, Heartsine 350P

De volautomatische AED geeft, na het plaatsen van de elektroden, zelfstandig de schok. Dit apparaat is geschikt voor de onervaren bediener. Daarom is het verstandig om een volautomaat te plaatsen op plekken waar niet standaard een BHV-er aanwezig is. Denk aan openbare ruimten zoals bijvoorbeeld stations, markten en buurten.

Halfautomaat

Bij de halfautomaat moet u, na het plaatsen van de elektroden, zelf de schok toedienen. Het voordeel is dat dit sneller kan. Hoe sneller de schok wordt toegediend, hoe groter de overlevingskans. Wij adviseren wel jaarlijks te oefenen, zodat zo goed mogelijk bent voorbereid.

IP waarde

De IP waarde zegt iets over de water- en stofbestendigheid. Hoe hoger de IP waarde hoe beter de bescherming. De kans dat een AED buiten wordt ingezet is groot. Houd daarom rekening met het Nederlandse weer.

AED keurmerkenFDA en CE keurmerk voldoet aan wetgeving

Het is zeer belangrijk dat een AED altijd werkt en aan de verwachting voldoet. Om de kwaliteit te garanderen zijn er twee verschillende keurmerken. Deze keurmerken zijn: het FDA keurmerk en de CE markering. Beide keurmerken zijn kwalitatief gelijk, echter is het FDA ontwikkeld voor de Amerikaanse markt en de CE markering voor de Europese markt. De AED’s van AEDmaster beschikken over beide keurmerken.

Aanmelden HartslagNu aanmelden bij Hartslagnu

Meld de AED aan bij HartslagNu. Hierdoor wordt de locatie opgenomen in het landelijke netwerk. Komt er een gerelateerde 112 een melding binnen, dan worden de hulpverleners gemobiliseerd. Belangrijk is de buiten locatie, zodat ze er dag en nacht bij kunnen. Direct naar de site van Hartslagnu.nl

Kosten na inzet

Heeft de hulpverlener uw AED nodig? De gebruikskosten worden door de gemeente vergoed, zoals de elektroden en de accu. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw gemeente

Wanneer een AED gebruiken?

Een automatische externe defibrillator wordt gebruikt bij levensbedreigende hartritmestoornissen die leiden tot een plotselinge hartstilstand, wat niet hetzelfde is als een hartaanval. De ritmes die het apparaat behandelt, zijn meestal beperkt tot:

Bij elk van deze twee soorten schokbare hartritmestoornissen is het hart elektrisch actief, maar in een disfunctioneel patroon waardoor het geen bloed kan pompen en circuleren.

Ventriculaire tachycardie

Bij ventriculaire tachycardie klopt het hart te snel om bloed effectief te pompen. Uiteindelijk leidt ventriculaire tachycardie tot ventrikelfibrilleren.

Ventrikelfibrilleren

Bij ventrikelfibrilleren wordt de elektrische activiteit van het hart chaotisch, waardoor het ventrikel niet effectief bloed kan pompen. De fibrillatie in het hart neemt na verloop van tijd af en zal uiteindelijk asystolie bereiken.

Geen elektrische activiteit van hart

AED’s zijn, zoals alle defibrillatoren, niet ontworpen om asystolie te shockeren (‘flat line’-patronen), aangezien dit geen positief klinisch resultaat zal hebben. De a-systolische (het ontbreken van elektrische activiteit van het hart) patiënt heeft alleen een overlevingskans als door een combinatie van reanimatie en hart stimulerende medicijnen een van de schokbare ritmes kan worden vastgesteld, waardoor reanimatie noodzakelijk is vóór de komst van een defibrillator. Met andere woorden; om het hart normaal te laten kloppen moet het gereset worden. Resetten noemen wij defibrilleren.

Effect van het uitstellen van de hartbehandeling

Ongecorrigeerd leiden deze hartaandoeningen (ventriculaire tachycardie, ventrikelfibrillatie, asystolie) snel tot onomkeerbare hersenschade en overlijden zodra een hartstilstand plaatsvindt. Na ongeveer drie tot vijf minuten van een hartstilstand kan onomkeerbare hersen- / weefselschade optreden. Voor elke minuut dat een persoon met een hartstilstand niet met succes wordt behandeld (door defibrillatie), neemt de overlevingskans in de eerste 3 minuten met 7 procent per minuut af en neemt deze met 10 procent per minuut af naarmate de tijd vordert tot meer dan 3 minuten.

Vereisten voor de AED bediener

AED’s zijn ontworpen om te worden gebruikt door leken die idealiter een AED-training hadden moeten volgen. Er is echter gemeld dat leerlingen van de zesde klas binnen 90 seconden met defibrillatie beginnen, in tegenstelling tot een getrainde operator die binnen 67 seconden begint. Dit in tegenstelling tot meer geavanceerde handmatige en semi-automatische defibrillatoren die door gezondheidswerkers worden gebruikt, die als een pacemaker kunnen werken als de hartslag te laag is (bradycardie) en andere functies uitvoeren waarvoor een bekwame operator nodig is die elektrocardiogrammen kan lezen.

Kledingstukken verwijderen voor reanimatie

Beha’s met een metalen beugel en piercings op de romp moeten worden verwijderd voordat de AED bij iemand wordt gebruikt om interferentie te voorkomen. Het Amerikaanse tv-programma Mythbusters vond bewijs dat het gebruik van een defibrillator bij een vrouw die een beugelbeha draagt, kan leiden tot vonkoverslag of vuur, maar alleen in ongebruikelijke en onwaarschijnlijke omstandigheden.

Gebruikscase

In een studie waarin de effecten werden geanalyseerd van het hebben van AED’s die onmiddellijk aanwezig waren tijdens het Chicago Heart Start-programma gedurende een periode van twee jaar, van 22 personen, waren er 18 in een hartritmestoornis die AED’s kunnen behandelen. Van deze 18 overleefden er 11. Van deze 11 patiënten werden er 6 behandeld door omstanders zonder enige voorafgaande training in AED-gebruik.

De AED locatie

Geautomatiseerde externe defibrillatoren worden over het algemeen bewaard waar gezondheidswerkers en eerstehulpverleners ze kunnen gebruiken (gezondheidsfaciliteiten en ambulances), evenals openbare toegangseenheden die te vinden zijn op openbare plaatsen, waaronder bedrijven en overheidskantoren, winkelcentra, restaurants, openbaar vervoer. Daarnaast zie je dat steeds meer particulieren een AED voor de buurt kopen.

Buiten locatie

Kies voor een buiten locatie. Een ieder die een AED in de buurt nodig heeft kan er dan dag en nacht bij. Belangrijk is dat er een geschikt kast wordt gebruikt. Het beste is een speciale buitenkast, zodat de defibrillator voldoende beschermd wordt.

Zichtbaarheid van AED op locatie

Om ze goed zichtbaar te maken, zijn AED’s voor openbare toegang vaak felgekleurd en worden ze in beschermende koffers bij de ingang van een gebouw gemonteerd. Wanneer deze beschermende omhulsels worden geopend of de defibrillator wordt verwijderd, zullen sommigen een zoemer laten klinken om personeel in de buurt te waarschuwen voor verwijdering.

Ambulance bellen bij hartstilstand

Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs hulpdiensten roept; getrainde AED-operators moeten weten dat ze een ambulance moeten bellen wanneer ze een AED sturen of gebruiken. In september 2008 heeft het International Liaison Comité  een ‘universeel AED-teken’ uitgevaardigd dat overal ter wereld moet worden aangenomen om de aanwezigheid van een AED aan te geven.

AED voor thuisgebruik

Een trend die zich ontwikkelt, is het kopen van een AED voor thuisgebruik, met name door mensen met bekende bestaande hartaandoeningen. Het aantal apparaten in de gemeenschap is gegroeid omdat de prijzen zijn gedaald tot betaalbare niveaus. Er is enige bezorgdheid onder medische professionals dat deze thuisgebruikers niet noodzakelijk een passende opleiding hebben. Velen pleiten daarom voor de strengere regels omtrent het gebruik van een AED. Dat is één van de redenen dat AEDmaster zich inzet om de defibrillator op te laten nemen in de Arbowet. Op deze manier komt er meer controle en zal het aantal AED bedieners verder toenemen.

De meeste geschikte AED voor thuis

Er zijn verschillende soorten AED’s geschikt voor thuisgebruik, bijvoorbeeld de Heartsine 500P AED Belangrijk is de plek en omgeving waar de AED komt te hangen. Zit u er aan te denken om uw defibrillator mee te nemen naar het buitenland? Kies dan voor een AED die zowel tegen een stootje kan als dat de meertaligheid is ingeschakeld. Woont u afgelegen en wilt u de defibrillator op een vaste plaats thuis hangen? Denk er dan om dat de AED in de juiste AED kast komt te hangen en dat de AED geschikt is voor jong en oud. Wilt u een AED voor thuis kopen? Neem dan contact op met ons, zodat wij u kunnen adviseren. Daarvoor zijn wij er!

Inhoud AED koffer of tas

Een AED safeset bevat doorgaans een gelaatsscherm om een barrière te vormen tussen de patiënt en de EHBO-er tijdens beademing; een paar handschoenen van nitrilrubber; een traumaschaar om door de kleding van een patiënt te snijden om de borst bloot te leggen; een kleine handdoek om al het vocht van de borst af te vegen, en een scheermes om mensen met erg harige borstkas mee te scheren.

Voorbereiding voor gebruik

De meeste fabrikanten raden aan om de AED voor elke dienstperiode te controleren of regelmatig voor vaste apparaten. Sommige units moeten worden ingeschakeld om een zelfcontrole uit te voeren; andere modellen hebben een ingebouwd zelfcontrolesysteem met een zichtbare indicator.

Elektroden

Alle fabrikanten markeren hun AED elektroden met een vervaldatum en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de defibrillator elektroden binnen de datum zijn. Dit is meestal gemarkeerd aan de buitenkant van de pads/elektroden. Sommige modellen zijn ontworpen om deze datum zichtbaar te maken door een ‘venster’, terwijl voor andere het openen van de kast nodig is om de datumstempel te vinden.

Batterij

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de batterijen van de AED-eenheid niet leeg zijn. De fabrikant van de AED geeft aan hoe vaak de batterijen moeten worden vervangen. Elke AED heeft een ander aanbevolen onderhoudsschema dat in de gebruikershandleiding wordt beschreven.

AED controle middels zelftest

Veelvoorkomende controlepunten op elke checklist omvatten echter ook een maandelijkse controle van het batterijvermogen door het groene indicatielampje te controleren wanneer het is ingeschakeld, de staat en reinheid van alle kabels en de unit, en te controleren of er voldoende benodigdheden zijn.

Werking van de AED

Een AED is “automatisch” vanwege het vermogen van het apparaat om de toestand van de patiënt autonoom te analyseren. Om dit te helpen, heeft de overgrote meerderheid van de units gesproken instructies, en sommige hebben mogelijk ook visuele displays om de gebruiker te instrueren.

“Extern” verwijst naar het feit dat de operateur de elektroden op de ontblote borst van het slachtoffer aanbrengt (in tegenstelling tot interne defibrillatoren, waarbij elektroden chirurgisch in het lichaam van een patiënt zijn geïmplanteerd).

AED instructie

Wanneer de AED is ingeschakeld of geopend, zal de defibrillator de gebruiker instrueren om de elektroden (elektroden) op de patiënt aan te sluiten. Als de elektroden eenmaal zijn bevestigd, mag iedereen de patiënt niet aanraken om foutieve metingen door het apparaat te voorkomen. Met de elektroden kan de AED de elektrische output van het hart onderzoeken en bepalen of de patiënt zich in een schokbaar ritme bevindt (ofwel ventrikelfibrilleren ofwel ventriculaire tachycardie). Als het apparaat vaststelt dat een schok gerechtvaardigd is, zal het de batterij gebruiken om zijn interne condensator op te laden ter voorbereiding op het toedienen van de schok. Het laadt alleen op wanneer dat nodig is, maar zorgt ook voor een snellere levering van de elektrische stroom.

AED is opgeladen

Wanneer de defibrillator is opgeladen, instrueert het apparaat de gebruiker om ervoor te zorgen dat niemand de patiënt aanraakt en vervolgens op een knop te drukken om de schok toe te dienen. Menselijke tussenkomst is gewoonlijk vereist om de schok aan de patiënt toe te dienen en om de mogelijkheid van accidenteel letsel bij een andere persoon te voorkomen (dat kan ontstaan doordat een hulpverlener of omstander de patiënt aanraakt op het moment van de schok).

Onderlinge verschillen

Afhankelijk van de fabrikant en het specifieke model zullen de meeste apparaten, nadat de schok is toegediend, de patiënt analyseren en ofwel de instructie geven dat reanimatie moet worden uitgevoerd, of zich voorbereiden op het toedienen van een nieuwe schok.

Opslaan van patiënten informatie

Veel apparaten hebben een ‘gebeurtenisgeheugen’ waarin het ECG van de patiënt wordt opgeslagen, samen met details over het tijdstip waarop het apparaat is geactiveerd en het aantal en de sterkte van alle toegediende schokken. Sommige eenheden hebben ook spraakopnamevermogen om de acties van het personeel te volgen om na te gaan of deze enige invloed hebben gehad op het overlevingsresultaat. Al deze geregistreerde gegevens kunnen worden gedownload naar een computer of worden afgedrukt, zodat de verstrekkende organisatie of verantwoordelijke instantie de effectiviteit van zowel reanimatie als defibrillatie kan zien. Sommige apparaten geven zelfs feedback over de kwaliteit van de compressies die door de hulpverlener worden gegeven.

Schoksterke AED

De eerste in de handel verkrijgbare AED’s waren allemaal van een monofasisch type, die een schok met hoge energie gaven, tot 360 tot 400 joule, afhankelijk van het model. Dit veroorzaakte meer hartletsel en in sommige gevallen tweede- en derdegraads brandwonden rond de shockpad-plaatsen. Nieuwere AED’s (vervaardigd na eind 2003) hebben de neiging om bifasische algoritmen te gebruiken die twee opeenvolgende schokken met een lagere energie van 120–200 joule geven, waarbij elke schok in een tegengestelde polariteit tussen de pads beweegt. Anderen geven een stapsgewijze benadering van de energielevering, meestal in een schok van 200 J, een tweede 200 J, dan 300 J en tenslotte 360 J, waarbij alle andere schokken ook 360 Joules zijn. Deze golfvorm met lagere energie is tijdens klinische tests effectiever gebleken, en biedt ook een verminderd aantal complicaties en een kortere hersteltijd.

Voordeel van de Automatische Externe Defibrillator (t.o.v. Defibrillator).

In tegenstelling tot gewone defibrillatoren, vereist een automatische externe defibrillator minimale training om te gebruiken. Het stelt automatisch het hartritme vast en bepaalt of een schok nodig is. Automatische modellen zullen de schok toedienen zonder het commando van de gebruiker. Halfautomatische modellen zullen de gebruiker vertellen dat een schok nodig is, maar de gebruiker moet de machine dit vertellen, meestal door op een knop te drukken. In de meeste gevallen kan de gebruiker een “geen schok” -advies door een defibrillator niet negeren. Sommige AED’s kunnen worden gebruikt bij kinderen – kinderen die minder dan 25 kg wegen of jonger zijn dan 8 jaar. Als een bepaald model AED is goedgekeurd voor gebruik bij kinderen, is alleen het gebruik van geschiktere elektroden vereist.

Ondersteuning middels audio en visueel

Alle Defibrillators die zijn goedgekeurd voor gebruik in de Nederland gebruiken een elektronische stem om gebruikers door elke stap te leiden. Er zijn ook defibrillators, die naast audio, ook visuele ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld de Defibtech Lifeline View AED. De meeste apparaten zijn ontworpen voor gebruik door niet-medische operators. Hun gebruiksgemak heeft geleid tot het idee van openbare defibrillatie.

Voordelen

Observationele studies hebben aangetoond dat bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis, openbare defibrillatoren bij gebruik geassocieerd waren met een mediane overleving van 40%. Wanneer ze worden bediend door niet-uitgezonden leken eerstehulpverleners, hebben ze de grootste kans om te overleven.

Wet- en regelgeving

In 2012 werden AED’s (automatische externe defibrillatoren) onderzocht door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), die overwoog om AED’s opnieuw in te delen als klasse III-apparaten voor premarket-goedkeuring. Technische storingen hebben waarschijnlijk bijgedragen tot meer dan 750 doden in de periode van vijf jaar tussen 2004 en 2009, in de meeste gevallen door defecte onderdelen of ontwerpfouten. In dezelfde periode werden tot 70 soorten AED’s teruggeroepen, inclusief terugroepacties van elke defibrillator-fabrikant ter wereld.

In januari en februari 2015 publiceerde de FDA dit persbericht: “De FDA heeft een laatste order uitgevaardigd die AED-fabrikanten verplicht om premarket-goedkeuringsaanvragen (PMA’s) in te dienen, die een meer rigoureuze beoordeling ondergaan dan wat nodig was om deze apparaten in verleden. De versterkte beoordeling van het bureau zal zich richten op de kritieke vereisten die nodig zijn om de veiligheid en betrouwbaarheid van AED’s en hun noodzakelijke accessoires te waarborgen, waaronder batterijen, elektroden, adapters en hardware sleutels voor gebruik bij kinderen. ”

Regels omtrent onderhoud AED’s

In het Verenigd Koninkrijk bestaat de bezorgdheid dat slecht onderhoud openbare defibrillatoren onbetrouwbaar kan maken. De Henley Standard meldde op 21 juli 2017 dat meer dan de helft van de defibrillatoren in Henley-on-Thames en het omliggende gebied het risico liep te falen, hetzij vanwege een bijna lege batterij, hetzij omdat de kwaliteit van de zelfklevende elektroden was aangetast. In

Wet- en regelgeving Nederland

In Nederland is de defibrillator tot op heden nog geen onderdeel van de Arbowet. Hierdoor worden er nog geen wettelijke eisen gesteld aan het onderhoud van de AED. AEDmaster zet zich in om dit proces te bespoedigen en hoopt hiermee haar steentje bij te dragen aan een hartveiliger Nederland.

Waarom een AED kopen via AEDmaster?

AEDmaster staat voor het hartveiliger maken van Nederland. Door onze jarenlange ervaring in de veiligheidsbranche, weten wij als geen ander wat belangrijk is. Het belangrijkste bent u! U bent degene die misschien uw buurman, een collega of familielid kan redden bij een hartstilstand. De enige manier om u echt te helpen is door 100% onafhankelijk te zijn. Althans dat vinden wij.

Alle feiten op een rij:

  • Wij zijn 100% onafhankelijk en dus niet merkafhankelijk.
  • Elke defibrillator wordt gebruiksklaar geleverd, dus u hoeft niks te doen.
  • U ontvangt standaard 8 jaar garantie op elke AED.
  • Alle AED’s beschikken over het FDA en CE keurmerk.
  • Met onze laagsteprijsgarantie betaald u nooit teveel.
  • Achteraf betalen? Geen probleem!
  • Onze service is gratis.

Tot slot:

De AED’s van AEDmaster worden gemiddeld 3x per week ingezet. Samen maken wij Nederland hartveiliger en daar zijn wij trots op!